Eksempel på en kontrakt

Eksempel på en Russebuss kontrakt


Kontrakten innebærer at Kariann Farstad skal designe og male russebussen ........ for en total sum på ...... kroner. Beløpet ska overføres i forkant av arbeidet til konto nummer ......... Konseptet skal holdes hemmelig av Kariann frem til russebussen kommer ut med konsept.

Arbeidet inkluderer materialer som metalmaling, whitespirit, malepensler og liknende i tillegg  til diverse skisser og ideer som Kariann lager og sender videre til interiør/eksterieør lederen på bussen. Han/henne viderefører ideene til interiør/eksteriør gruppen. De blir enige om hvilken ide/skisse som passer best og gir tilbakemelding til Kariann, hvor hun da jobber videre i prosessen. Begge parter blir enige om endelig produkt før Kariann begynner å male/jobbe på bussen. Kariann har designet ferdig til dato ......

Russebussen skal være ferdig grunnet med hvit benga lack av russen selv før Kariann begynner sitt arbeid på bussen. Partene jobber sammen i perioden ..... Russeguttene/jentene står selv ansvarlig for all sikkerhet på bussen, låsing pressenning over bussen og at det minimun skal være en person til stede mens Karianns arbeid pågår.

Ordet; Kanari Art skal stå skrevet på bussen med maks 20cm høyde og må ikke males over før etter russetiden er over. Dette skal ikke ødelegge eller forstyrre bussens design. Bussen skal stå på et slikt sted at Kariann kan enkelt gå tilbake minimum 50 meter på begge sider (hvis det bare går på en side om gangen så er det greit så lenge noen kan snu bussen etterhvert) Uten dette kan ikke Kariann garantere et godt sluttprodukt av maling på utsiden av bussen.

I tillegg til dette skal Kariann designe bussen innvendig på en total sum på .... dette beløpet skal også forhåndsbetales. Dette inkluderer ikke materialer. Designet vil bli basert på at russen selv kan gjøre arbeidet. Kariann Vil bistå med veiledning og bruk at Karianns verktøy. Skulle russen miste eller ødelegge Karianns verktøy må de erstatte dette. Verktøy liste vil ligge som et eget vedlegg i denne kontrakten.

Kariann vil handle inn produkter, eventuelt bestille varer til russens eget bestemte budsjett. Kariann betaler selv for bensin og bistår med egen bil for å handle inn produkter. Skulle størrelsen på varene bli for store for Karianns bil, kan Kariann eventuelt leie bil på russens regning, ellers så må russen selv hente varnene. Kariann vil kontakte bussjef før noen avgjørelse blir tatt.

Russen kan enten overføre penger til Kariann for handling, eller låne Kariann ett eget bankkort med pengene tilgjengelige på kortet. Hvis det blir bestemt at pengene skal overføres til Kariann, skal eventuelle penger til overs overføres til bake til russens konto nummer ....... etter at handlingen er ferdig. Kariann skal kunne dokumentere utgiftene. Kariann står ansvarlig for varnene frem til de er kommet til bussen. Etter dette står russen selv ansvarlig for produtets sikkerhet og oppbevaring.

Muntlige avtaler etter denne kontrakten kan gjøres. Skal noe strykes av kontrakten må partene trekke fra dette og skrive under på et nytt dokument. Viktige nye avtalser skrives ned og signeres, mindre viktige avtaler blir ikke skrevet ned, men det bør være vitner på avtalen

Underskrift                          Underskrift

Kariann Farstad                     Bussjef