BOLT

Bolt bussen var en gjeng med gutter fra Norges Toppidretts Gymnas. Kanari Art designet interiøret for gutta og malte og designet eksteriøret. De vant blant annet årets interiør på skolekåringen.